18/12/15

Hạt Giống Bầu CAVEMANS CLUB GOURD


Bầu Caveman's Club

CAVEMANS CLUB , GOURD, LAG00025 ,28-32 cm, 110 ngày

Bầu Caveman's Club
Ddaa3dbd8e13e583084eef2d444f2ab35b3e2a58 e2aafb9a87c9cf34b4ab8d8a2b2f6e4ab2e97f0c e73cddeb787a4cfa28d96e93b03fd396e3bd8982
Caveman's Club
Họ Bầu bí, Chi Bí
Giống bầu có hình dạng kỳ lạ nhất trong họ bầu




Caveman Maranka Gourd (Club Shaped)
Photo of Gourd Cavemans Club, Gourds


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét