9/1/16

Đậu Lam Siberian ( Caragana arborescens,CAR00098)


Đậu Lam Siberian
Họ
Đậu
Chi
Caragana
Giống
Caragana arborescens
CAR00098
 Siberian Pea Tree
Hạt
120 hạt/100gr
Tỷ lệ NM
98%
Caragana arborescens
Cao
12 feet
Đậu lam Siberian  ( Siberian peashrub ) là giống đậu cao ~3,5m .Cây sống tự nhiên ở vũng Siberia và vùng biên giối Trung Quốc,Mông cổ,Kazakhstan . Thường được trồng làm cảnh.

 buy tree seeds
 seed for sale online
Caragana arborescens
Đậu Lam Siberian
  trees seeds
 tree seeds
 Tree Seed

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét