20/3/16

Bí chuối hồng ( Pink Banana Winter Squash ) Cucurbita maxima,CUC00132

Pink Banana Winter Squash

Squash (105 days) Cucurbita maxima 


Giống bí hồng có thịt ngọt và nhiều nước như chuối ăn rất ngon. Quả nặng trung bình 7kg.

Cần nhiều áng sáng và dinh dưỡng để phát triển.
Khoảng 450 hạt /100gr

Tip:
Days to Emerge:  5-10 days 
Seed Depth:1” 
Seed Spacing:3 seeds per mound 
Mound Spacing: 6’-8' 
Thinning: When 2” tall  thin to 1-2 per mound

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét