2/5/16

Dưa lưới Athena (Cucumis melo) ,CUC00163

(85 ngày ), Giống F1, có thịt đỏ cam , hình oval tròn .
Quả to 2,5kg - 3 kg .
Mã: CUC00163
Danh pháp :Cucumis melo
Họ : Bầu bí
Thu hoặch: 85ngày.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét