21/12/15

Hạt giống Cây nắp ấm cổ trắng White-Collared Pitcher-Plant


Cây nắp ấm cổ trắng

White-Collared Pitcher-Plant, Nepenthes Albomarginata , NEP00038

Cây nắp ấm cổ trắng
Nepenthes Albomarginata
Mã giống: NEP00038
Cây nắp ấm cổ trắng Nepenthes ( Nepenthes Albomarginata ) , sống tự nhiên ở bán đảo Malaysia.Là cây biểu sinh , chuyên ăn mối . Ấm đỏ dài ~15cm ,một vòng lông tơ mịn màu trắng nằm ngay dưới lớp lông măng. Lớp lông tơ mịn này ngon đối với những con mối và thu hút chúng bò vào ấm.Loài cây này dễ trồng nhưng hiếm khi mọc chung với các cây cùng họ khác.Môi trường tự nhiên sống ở đất núi khô, đá vôi, than bùn.Nhiệt độ 18-35°C.

Cây nắp ấm cổ trắng
White-Collared Pitcher-Plant
Nepenthes Albomarginata

** Lưu ý :Các cây bắt mồi có tỷ lệ nẩy mầm thấp và đòi hỏi nhiều công chăm sóc , quí khách hàng cần tham khảo và chuẩn bị kỹ khi trồng câu bắt mồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét