9/1/16

Đậu ngự đỏ Dark Red ( Phaseolus vulgaris,PHA00103 )


Đậu ngự đỏ Dark Red

Phaseolus vulgaris,PHA00103
Dark Red Kidney , 102 ngày


Họ
Đậu
Chi
Đậu ngự
Giống
Phaseolus vulgaris
PHA00103
Nẩy mầm
65-85°F
Cao
60 cm
Trưởng thành
~102 ngày
Số hạt
200 / 100gr
Giống đậu ngự Đỏ ( Red Kidney ) hoàn hảo cho các món súp,chè và nướng.
Giống này dễ trồng, cao 60 cm , cây bụi,mỗi quả có 5 hạt bên trong.


A classic heirloom strain of Red Kidney bean, perfect for chili, soups, or refritos, and growing into productive, upright, non-sprawling plants. Dark Red Kidney Bean Seeds are deep, rich burgundy in colour. It is very easy to grow, harvest, and cook with. Hardy 60cm (24″) bush plants produce copious inedible pods that stand up well to autumn rains. Inside each pod are five dark red kidney beans that can be cooked or saved for planting next season.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét