27/2/16

Anh túc đỏ ( Corn Poppy ) - Papaver rhoeas,PAP00117

Papaver rhoeas,PAP00117
Papaver rhoeas là một loài thực vật có hoa trong họ Anh túc, còn gọi là anh túc đỏ, anh túc cỏ, anh túc ngô, ngu mỹ nhân.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét