19/4/16

Đậu Royal Burgundy Bush "PHA00153"
Royal Burgundy Bush Purple Bean


Mã : PHA00153

Họ : Đậu

Khoa học: Phaseolus vulgaris

Sinh trưởng : 60 ngày.
GIống này có thể chịu lạnh tốt.
60 ngày, giống rất nhiều quả và có màu tím khi còn xanh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét