12/5/16

Hoa 'Shrubby St. John's Wort' ( Hypericum prolificum ,HYP00173

Shrubby St. John's WortCây hoa mọc bụi, thích hợp hầu hết các loại đất .Thích hợp trồng trang trí trong khu vườn của bạn.


Seeds / oz 140,000
Plant Spacing 3-4'
Sun Exposure Full Sun Part Shade
Soil Moisture Wet-Mesic Mesic (Medium)
Height 5 feet
Bloom Color Yellow
Bloom Time July Aug Sept

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét