8/1/16

Đậu phộng Đen - Arachis hypogaea,ARA00097


Đậu phộng Đen

Schronce's Deep Black Peanut

Black Peanut
Arachis hypogaea,ARA00097


Họ
Fabaceae
Đậu
Số hạt 100 gr
120
Tỷ lệ NM
98%
Gieo trồng
Quanh năm
Trưởng thành
110 ngày

Giống lạc màu đen có quả lớn màu đen đẹp, năng suất cao


Đậu phộng Đen


                       


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét